mijn werkwijze

mijn-werkwijze-1.png
 

EpIGENETISCH PsycholooG

Een effectieve stressbehandeling op maat; ik ben een laagdrempelige psycholoog die kritisch kijkt naar de externe factoren die bijdragen aan stress in jouw lichaam. Relatie- of werkproblemen kunnen onder andere hieraan bijdragen, maar ook de keuzes die jij maakt met betrekking tot voeding, geneesmiddelen en chemische stoffen. Deze externe factoren kunnen meer invloed hebben op je mentale en fysieke gesteldheid dan je in eerste instantie zou verwachten. Ik focus me op het in kaart brengen van zowel jouw specifieke mentale als fysieke stressfactoren.

 

 

MET ONDER ANDERE DEZE klachten kan je bij MIJ terecht

 
mijn-werkwijze-2.png
 
 
 

ZO WERKT HET IN DE PRAKTIJK

Ieder lichaam heeft een eigen stress-systeem dat ons helpt zo optimaal mogelijk te functioneren. Dit kan echter ook uitgeput raken door een overmatige belasting. Binnen mijn werkwijze ga ik na in welke mate en op welke manier het stress-systeem is aangetast. Dit doe ik aan de hand van een vragenlijst en een hersenscan, die ik tijdens het intakegesprek zal afnemen. Op basis hiervan zal ik een speciaal op jou afgestemd behandelplan maken voor het traject waarin ik je zal begeleiden. Het behandeltraject betreft gemiddeld 4 tot 6 contactmomenten, (in de regel) voor een periode van gemiddeld 3 maanden. Uiteraard kan dit van persoon tot persoon verschillen. 

 

 
werkwijze-step-1

In kaart brengen van de klachten

  • Reden van aanmelding wordt besproken
  • Startmeting: mate en gevoeligheid voor stress (uit voeding, leefstijl en omgeving) worden gemeten (qEEG hersenscan)
  • Naar aanleiding van het gesprek wordt een behandelplan opgesteld en besproken tijdens het daaropvolgende consult.
 

90 min, €99,- *
 

werkwijze-step2

behandelplan bespreken  & 1 op 1 consulten

  • Handvatten worden aangereikt bij de omgang met psychische, voeding en leefstijl gerelateerde klachten
  • Gedurende de daaropvolgende consulten wordt hulp en begeleiding geboden waar nodig
  • 1 op 1 consulten kunnen ook plaatsvinden via Skype 
 

 Op locatie: 45-60 min., €69,- *
Via Skype: 45-60 min., 
€49,- *


 

werkwijze-step-3

eindmeting
 

  • Eindmeting: de mate van en gevoeligheid voor stress (uit voeding leefstijl en omgeving) worden nogmaals gemeten (qEEG scan)
  • Na de behandelperiode van (gemiddeld) 3 maanden wordt de verkregen kennis zelf toegepast in het dagelijks leven

 

 

75 min., €79,-*

* Als je aanvullend verzekerd bent (orthomoleculaire geneeskunde) wordt een deel van de kosten vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Indien dit het geval is gaat dit niet ten koste van je eigen risico. Heb je recht op vergoeding? Check hier.


ONS DOEL

We zitten vaak ‘vast’ in bepaalde gedragspatronen die wij moeilijk zelfstandig kunnen doorbreken. Samen kijken we wat de oorzaken van jouw klachten zijn en hoe jij een meer gebalanceerde en gezonde omgeving voor jezelf kunt creëren. Ik deel met jou mijn inzichten die je vervolgens kunt gebruiken bij het maken van aanpassingen in jouw voedingspatroon, leefstijl en stresshantering. Mijn uitgangspunt is om jou in dit proces te begeleiden waarna je op eigen kracht verder kunt.