FAQ

 
 

 

Welke factoren hebben allemaal invloed op onze gezondheid vanuit de epigenetica?

Er zijn uiteenlopende factoren die de werking van onze genen - en dus onze gezondheid - kunnen beïnvloeden. We kunnen hierin onderscheid maken tussen gunstige - en ongunstige factoren:

 • Gunstige factoren verbeteren de werking van de genen. Voorbeelden zijn; een gezonde positieve emotionele - en mentale gesteldheid, biologische voedzame voeding, voldoende (maar niet extreme!) lichaamsbeweging, een gezond milieu en leefomgeving.  
 • Ongunstige factoren verslechteren de werking van de genen. Voorbeelden zijn; chronische - en belastende (emotionele - en mentale) stress, slechte (troost)voeding, onvoldoende of juist teveel aan lichaamsbeweging, gebruik van alcohol, drugs & medicatie en chemicaliën in de leefomgeving.
   
 
 

Dat leefstijl factoren, zoals slechte voeding of gebrek aan beweging, van invloed kunnen zijn op onze gezondheid kan ik nog begrijpen. Maar kun je een voorbeeld geven van hoe onze gedachten van invloed kunnen zijn op de werking van onze genen, en dus onze gezondheid?

Een persoon die hier ontzettend veel onderzoek naar gedaan heeft is Bruce Liption. Hij is celbioloog, auteur een inmiddels wereldwijd bekend onderzoeker op het gebied van de epigenetica. Met zijn onderzoek slaat hij de brug tussen de lichaam & geest interactie en de wetenschap. Zijn bevindingen tonen aan dat onze overtuigingen en gedachten de expressie van onze genen kunnen beïnvloeden. Dit is een van de grootste doorbraken in de nieuwe wetenschap; ‘’Onze perceptie van de werkelijkheid bepaalt onze gen-expressie, ofwel onze gezondheid. Als we een negatieve perceptie hebben van de werkelijkheid, heeft dat invloed op onze gen-werking. Indien we positieve overtuigingen in ons denken hebben ingebouwd, voeren ons gedrag en onze genen ons naar gezondheid en geluk’’.


Ik heb nog nooit van epigenetica gehoord, is het wel wetenschappelijk..?

Dat je er nog niet veel over gehoord hebt, is opzich niet raar. Al zie je wel dat het de laatste tijd steeds meer onder de aandacht wordt gebracht binnen de media. Daarnaast staan de wetenschappelijke bronnen er vol mee, waar nog veel belovend onderzoek gaande is. Oftewel, de Epigenetica is volledig wetenschappelijk. 
 

 
 

Somberheidsklachten, depressie en angstklachten zitten bij ons in de familie, dus daar valt niks aan te doen vanuit de epigenetica, lijkt me..?

Hele begrijpelijke vraag - dit was precies de gedachte die door mijn hoofd ging voordat ik mij in de epigenetica ging specialiseren. Maar juist dát is wat deze nieuwe wetenschap zo fascinerend maakt; onderzoek toont aan dat slechts 0,5% van de hedendaagse aandoeningen het gevolg zijn van onveranderlijke schade aan het DNA (bv. Het syndroom van Down). Deze mutatie staat ‘vast’ en kan niet teruggedraaid worden. Voor de overige 99.5% van de aandoeningen geldt echter dat deze het gevolg zijn van epigenetische aanpassingen, oftewel deze aandoeningen zijn omkeerbaar. Dit betekent dat het overgrote deel van de aandoeningen wél kan worden teruggedrongen mits het aan de juiste omstandigheden wordt blootgesteld (uiteraard is het tijdstuur waarin herstel plaatsvindt afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht).
Al met al betekent dit dat we geen slachtoffer zijn van ons genetisch materiaal, en we méer controle hebben over onze gezondheid dan dat voorheen werd gedacht.

   

  De epigenetica klinkt heel interessant, maar wat kunnen wij hier concreet mee..?

  De conclusie is dat we geen slachtoffer zijn van onze erfelijke eigenschappen, maar meester van onze genetische aanleg. Ieder lichaam is een intelligent wezen wat beschikt over een zelfhelend vermogen. Door bewust te worden welke factoren van invloed zijn op de werking van onze genen, kunnen we er zelf voor kiezen verantwoordelijkheid te nemen over onze gezondheid!  
   

   
   

  Betaalt de verzekering mijn consult(en)?

  De consulten zullen deels vergoed worden door de zorgverzekeraar, mits je aanvullend verzekerd bent voor de orthomoleculaire geneeskunde. Een voordeel is dat je hierbij niet eerst je eigen risico opmaakt. Bij twijfel adviseer ik je contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar.