privacystatement
 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, dient in een privacyverklaring op een volledige en eenvoudige wijze uit te leggen wat met de verstrekte gegevens wordt gedaan. Omdat ik aangesloten ben bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) ben ik gebonden aan de geheimhoudingsplicht zoals geldt binnen de medische beroepen. Ik ben geen gecontracteerde psychologiepraktijk, waardoor ik niet verplicht ben de gegevens aan te leveren aan bij het landelijk DBC-informatiesysteem DIS. Dit in tegenstelling tot wel gecontracteerde psychologenpraktijken, die verplicht zijn de gegevens aan te leveren.

Hieronder volgt de privacyverklaring van Emilie Koppius - Epigenetisch Psycholoog:

 1. Indien de client zich vrijwillig bij mij aanmeldt verzamel ik de volgende gegevens: Naam (voornaam + achternaam), contactgegevens (e-mailadres, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Deze gegevens heb ik nodig om u te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het versturen (per e-mail) van de factuur. Uitgaande documenten (zoals facturen) per email worden beveiligd met een wachtwoord. De factuur is voorzien van de contactgegevens, BSN-nummer en polisnummer van de client - deze gegevens zijn nodig indien de factuur wordt opgestuurd naar de zorgverzekeraar om de kosten te declareren (zijn vereist vanuit de zorgverzekeraar bij aanvullende verzekering op orthomoleculaire geneeskunde);
   
 2. Ik maak een behandelplan en korte aantekeningen van de sessies. Deze zijn nodig voor het verloop van het behandeltraject;
   
 3. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Indien een bedrijfsarts of huisarts of iemand anders die betrokken is bij de behandeling informatie wil, zal ik die alleen verstrekken met expliciete, schriftelijke toestemming van de cliënt;
   
 4. De gegevensdragers (laptop) waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Indien er een datalek voordoet is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens; 
   
 5. De gegevens zullen 15 na het laatste contact door mij bewaard worden - indien iemand binnen deze periode bij mij terugkeert voor behandeling is het nuttig de betreffende gegevens te kunnen inzien. Na deze periode worden alle gegevens verwijderd; 
   
 6. Cliënten kunnen op verzoek inzage krijgen in de gegevens die ik heb en deze zullen op verzoek verwijderd worden;
   
 7. Alle cliënten geven bij aanvang van de behandeling expliciet schriftelijk toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals in dit document beschreven.